Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_ROSJA_A1-P09_3-2
Grudzień 1941, Kołtubanka, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Brama do obozu 1 szwadronu 7 Dywizjonu Kawalerii.
Fot. Czesław Zembal, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy A-I ROSJA] - płachta 9