Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_ROSJA_A1-P17_1-5
Styczeń 1942, stacja Kaufmanskaja, Uzbekistan, ZSRR.
Wózek zaprzężony w osła załadowany bagażami.
Fot. inż. Wiktor Ostrowski, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy A-I ROSJA] - płachta 17