Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_ROSJA_A1-P17_2-4
Styczeń 1942, stacja Kaufmanskaja, Uzbekistan, ZSRR.
Żołnierze i ochotniczki z bagażami na stacji kolejowej, z prawej siedzi Natalia Mianowska.
Fot. inż. Wiktor Ostrowski, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy A-I ROSJA] - płachta 17