Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_ROSJA_A1-P17_3-3
Styczeń 1942, stacja Kaufmanskaja, Uzbekistan, ZSRR.
Wózek z bagażem zaprzężony w osła.
Fot. inż. Wiktor Ostrowski, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy A-I ROSJA] - płachta 17