Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_1035
1945-1946, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Oryginalny podpis "Londyn wita sieroty wojenne. Bezpaństwowe sieroty wojenne przybywają na czasowy pobyt do Londynu, gdzie jest nad nimi roztaczana opieka zorganizowana na podstawie umowy między Żydowskim Komitetem Uchodźczym a Brytyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Pierwsze grupa w liczbie 25 sierot, przybyłych z Pragi, wysiada z samolotu".
fot. British Ministry of Information, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.