Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_1128
Czerwiec 1944, USA.
Wizyta premiera Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych. Drugi od prawej stoi polski ambasador Jan Ciechanowski, obok niego Stanisław Mikołajczyk.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [kolekcja Jana Ciechanowskiego, kol 82/10]