Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_1129
1.12.1941, Moskwa, ZSRR.
Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Michaił Kalinin przyjmuje premiera rządu i Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego. Z prawej siedzi gen. Władysław Anders, dowódca Armii Polskiej na terenie Związku Radzieckiego. Z lewej siedzi polski ambasador Stanisław Kot, za nim Andriej Wyszynski - wicekomisarz spraw zagranicznych ZSRR. Na ścianie wisi portret Włodzimierza Lenina.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie