Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_027
Ok. 1920, brak miejsca.
Grupa oficerów Legionów Polskich, na zdjęciu m.in. Naczelnik Józef Piłsudski i gen. Kazimierz Sosnkowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]