Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_028
1920, Stanisławów, Ukraina.
Józef Piłsudski i Symon Petlura w otoczeniu oficerów na tle pociągu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]