Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_030
1916-1920, brak miejsca.
Żołnierze Legionów w umocnionym okopie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]