Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA51_234
Wrzesień 1939, Warszawa, Polska.
Ulica Freta. Przenoszenie rannego na noszach. Z prawej idzie pielęgniarka Czerwonego Krzyża.
Fot. Julien Bryan, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 51 – Wrzesień 1939]