Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA51_WESTERPLATTE_002
Wrzesień 1939, Westerplatte, Polska.
Flaga wojenna III Rzeszy nad gruzami polskiej placówki na Westerplatte
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 51 – Wrzesień 1939]