Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA_57[18718]
1941-1944, Lublin Majdanek, Generalne Gubernatorstwo.
Okupacja niemiecka. Obóz koncentracyjny na Majdanku, wieźniowie na ogrodzonym placu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, szuflada 57