Zdjęcie

Sygnatura: IS_TECZKA26_LOTNICTWO_PO_1939_14
Wrzesień-październik 1921, Lwów, Polska.
Lotnisko Lewandówka - grupa pilotów 7 Eskadry Myśliwskiej przed samolotem Ansaldo Balilla. Pożegnanie zdemobilizowanych amerykańskich pilotów-ochotników. Na skrzydłach stoją: kpt. Władysław Konopka i kpt. Kenneth Murray. Od lewej: por. Jerzy Weber, kpt. Antoni Poznański, kpt. Zbigniew Orzechowski (adiutant eskadry), kpt. Edward Corsi, kpt. George „Buck” Crawford (ostatni amerykański dowódca eskadry), kpt. John Speaks, por. Elliot Chess (twórca godła eskadry Kościuszkowskiej), por. Carl Evans, por. John Mitland, por. Aleksander Seńkowski, por. Thomas Garlick.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka nr 26]