Zdjęcie

Sygnatura: IS_TECZKA26_LOTNICTWO_PO_1939_X40_18145
Ok. 1920, Lwów, Polska.
Samolot Ansaldo Balilla Eskadry im. Tadeusza Kościuszki lecący nad miastem.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka nr 26]