Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013NT_0042
11.11.1944, Tengeru, Tanganika.
Przedstawienie "Legenda Bałtyku". W roli Króla Bałtyku - Joanna Buczek, pod orłem stoi Teresa Trembacz, obok Emilia Pałkos. Oryginalny podpis na odwrocie zdjecia: "Król polskiego morza Bałtyk w otoczeniu fal i marynarzy. Obok królowa naszych rzek Wisła z pierwszymi dopływami Czatną i Białą Wisełką – od nich właśnie się zaczyna”.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie