Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013NT_0043
11.11.1944, Tengeru, Tanganika.
Dzieci biorące udział w przedstawieniu. Oryginalny podpis na odwrocie zdjęcia: "Część ze sceny VI-ej: San, Wisłoka i Narew, i druga część ze sceny IX-ej: Czarna Woda i Drwęca"
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie