Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013NT_0059
Lata 40., Koja, Uganda.
Zwiedzanie warsztatów pracy w osiedlu dla polskich uchodźców. Od lewej stoją kierownik osiedla p. Marczewski, p. Sobolewski z Referatu Pracy, inspektor szkolny p. Znatowicz, ksiądz prawosławny Regoszek (?), przedstawiciel Delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Mikołaj Szyszkowski, konsul RP. J. Chmielewski, konsul brytyjski p. Frennes (?), ksiądz Pankus (?), zastępca kierownika osiedla Koja kapitan Modzelewski, ksiądz Godlewski, sekretarz konsulatu pan Maruszczak.
Fot. Mikołaj Szyszkowski (przedstawiciel delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Ugandzie - Kampala), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie