Zdjęcie

Sygnatura: BURNATOWICZ_102
Przed 3.11.1984, Warszawa Żoliborz, Polska.
Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki. Kwiaty, wieńce i portret księdza Popiełuszki na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki.
Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA.