Zdjęcie

Sygnatura: BURNATOWICZ_103
Przed 3.11.1984, Warszawa Żoliborz, Polska.
Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent na ogrodzeniu: "Boże wróć nam księdza Jerzego".
Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA.