Zdjęcie

Sygnatura: BURNATOWICZ_104
Przed 3.11.1984, Warszawa Żoliborz, Polska.
Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki. Informacja na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki: "Nieustające czuwanie będzie czuwaniem przyjaciół w dotkniętym przez nieszczęście domu, w akcie skupienia wierzących i niewierzących przejętych wspólną troską i niezgodą na barbarzyństwo i gwałt. Aktem solidarności aż do powrotu księdza Jerzego. Środowiska twórcze".
Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA.