Zdjęcie

Sygnatura: OK_0932_0001_0028_0003_2
08.06.1972, Kraków, Polska.
Delegacja partyjno-rządowa Republiki Kuby pod przewodnictwem Fidela Castro, I sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby, odwiedza Hutę im. Lenina. Pracownice przygotowują w kuchni posiłek - poczęstunek.
Fot. Stanisław Gawliński, zbiory Ośrodka KARTA