Zdjęcie

Sygnatura: OK_001987
Brak daty, brak miejsca.
Wacław Iwaszkiewicz, zdjęcie legitymacyjne.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA.