Zdjęcie

Sygnatura: OK_001988
Brak daty, brak miejsca.
Wanda Parys-Sokołowska, zdjęcie legitymacyjne.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA.
Słowa kluczowe