Zdjęcie

Sygnatura: IP_135
1920, Warszawa, Polska.
Francuska Misja Wojskowa w Warszawie, spotkanie przed Belwederem, z prawej stoi Naczelny Wódz Józef Piłsudski.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie