Zdjęcie

Sygnatura: IP_158
1919, brak miejsca.
Gen. Stanisław Szeptycki - dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego.
Fot. D. Muller, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.