Zdjęcie

Sygnatura: IP_182
Sierpień 1920, brak miejsca.
Przed bitwą warszawską - dwaj komisarze bolszewiccy (delegaci sowieckiego frontu) jadą na rozmowy z Polakami.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie