Kolekcje

Fotografia Kacpra M. Krajewskiego
1986, Rondo Wiatraczna. Fot. Kacper M. Krajewski

Mirosław Kacper Krajewski urodził się 8 grudnia 1951 roku w Warszawie. Jako uczeń Technikum Mechanicznego nr 4 im. IV Pułku Praskiego na ulicy Mińskiej 1/5 działał społecznie, prowadząc klub i spółdzielnię uczniowską oraz realizując scenografie do zabaw i imprez szkolnych. W 1970 roku zdał egzamin maturalny i został przyjęty na Wydział Mechaniczny – Technologiczny Politechniki Warszawskiej. W okresie studiów (1971-1980) aktywnie działał na polu kultury studenckiej; m.in. był redaktorem naczelnym i ilustratorem gazetki studenckiej „Obserwator”, zrealizował kilkadziesiąt dekoracji i scenografii do wystaw i imprez studenckich, opracowywał graficznie wydawnictwa studenckie. Był współzałożycielem Warszawskiego Klubu Dziennikarzy Studenckich oraz Studium Aktywu Kulturalnego (SAK).

W latach 1977-1981 studiował na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kulturalno-oświatowa). Podczas dwóch urlopów dziekańskich pracował jako wytapiacz pieców elektrycznych w Hucie Warszawa.

W 1981 roku uzyskał Zaświadczenie Ministerstwa Kultury i Sztuki o wykonywaniu  zawodu artysty plastyka. Równocześnie podjął pracę jako plastyk dzielnicy Warszawa-Ochota, a następnie w Warszawskim Ośrodku Kultury (WOK). W 1982 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, jednym z wprowadzających był Zdzisław Beksiński. Wstąpił też do Klubu 6x6, działającego w Pałacu Młodzieży. Współpracował w duecie autorskim „MAK-KACPER” z Markiem Gołowaczem, w 1981 roku zdobywając II nagrodę na Biennale Plakatu Fotograficznego w Płocku (za serię „anty-plakatów”).

Fotografię reporterską zaczął uprawiać w reakcji na stan wojenny i wprowadzenie zakazu fotografowania. Główną tematyką jego zdjęć była warszawska codzienność: ulice, przechodnie, drobny handel. Przez  trzy lata tworzył cykl fotograficzny „Kloszardzi Warszawy”; fotografował ołtarze i kapliczki podwórkowe. Prowadzi kawiarnię „Antrakt”. Mieszka w Pruszkowie pod Warszawą.

Na kolekcję składają się zdjęcia z lat 80. i 90.

W 2016 roku została nagrana relacja biograficzna fotografa. Fragmenty relacji są dostępne tutaj.

Sygnatura kolekcji: OK_0961

Filmy