Zdjęcie

Sygnatura: OK_0961_0001_0001_007
1984, Warszawa, Polska.
Ulica Nowy Świat. Na tyłach gmachu będącego siedzibą KC PZPR (obecnie mieszczącego Centrum Bankowo-Finansowe), znanego jako Dom Partii. Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej rozmawia z kobietą.
Fot. Kacper Mirosław Krajewski, zbiory Ośrodka KARTA