Zdjęcie

Sygnatura: OK_0961_0002_0409_002
09.05.1995, Warszawa, Polska.
Demonstracja robotników Zakładów Mechanicznych Ursus pod Ministerstwem Finansów, ulica Świętokrzyska. W głębi Hotel Warszawa (dawny Prudential).
Fot. Kacper M. Krajewski, zbiory Ośrodka KARTA