Zdjęcie

Sygnatura: OK_0967_001_004
Przed 1915, Gries k. Bozen, Tyrol, Austro-Węgry.
Zdjęcie grupowe żołnierzy armii austro-węgierskiej. Franciszek Opioła stoi prawdopodobnie 1. z prawej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Ryszarda Łopatki