Zdjęcie

Sygnatura: OK_0967_001_005
Przed 1915, Zenica, Austro-Węgry.
Żołnierze 57 Galicyjskiego Pułku Piechoty Austo-Węgier. 3. od prawej w 1. rzędzie siedzi kapral Franciszek Opioła.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Ryszarda Łopatki