Zdjęcie

Sygnatura: OK_0967_001_007
1914-1918, brak miejsca.
Wawrzyniec Opioła w mundurze armii austro-węgierskiej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Ryszarda Łopatki