Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0005_0023
Początek XX wieku, brak miejsca.
Fotografia z reprodukcją obrazu Alfreda de Dreux, francuskiego malarza z I poł. XIX wieku.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA