Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0005_0017
1860-1865, Lwów, Cesarstwo Austro-Węgierskie.
Fotografia z reprodukcją obrazu przedstawiającą dzieci.
Fot. Franciszek Wyspiański, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA