Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0005_0016
Początek XX wieku, brak miejsca.
Fotografia z reprodukcją obrazu "Ostatnie myśli Webera" francuskiego malarza Edouarda Hammana.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA