Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0004
Czerwiec 1932, Bielsko, woj. śląskie, Polska.
Uczniowie III klasy szkoły powszechnej podczas wycieczki do Cygańskiego Lasu. W drugim rzędzie 6. z lewej stoi Witold Staszkiewicz.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA