Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0002_17_07_04
24.05.1931, Bieszczady Wschodnie, Polska (obecnie Ukraina).
Wycieczka na Ciuchowy Dział, n/z od lewej: Henryka Lis-Olszewska, Witold Lis-Olszewski (syn i ojciec).
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA