Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0002_17_08_01
24.05.1931, Bieszczady Wschodnie, Polska (obecnie Ukraina).
Wycieczka na Ciuchowy Dział, n/z od lewej: Witold Lis-Olszewski (ojciec), xxx, Henryka Lis-Olszewska.
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA