Zdjęcie

Sygnatura: OK_0996_0003_033
17.05.1919, Polska.
Kazimierz Brończyk (1888-1967) - nauczyciel języka polskiego, dramatopisarz, tłumacz i krytyk teatralny. W czasie I wojny światowej służył w I Brygadzie Legionów Polskich oraz armii austriackiej, podczas wojny polsko-bolszewickiej w Małopolskim Oddziale Armii Ochotniczej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Teresa Wojciechowska