Zdjęcie

Sygnatura: OK_1009_001_108
31.05.1939, Wieliczka, woj. krakowskie, Polska.
Zdjęcie grupowe wykonane podczas wycieczki szkolnej do Kopalni Soli "Wieliczka". Uczniowie siedzący w 1. rzędzie trzymają tabliczkę z napisem "Wieliczka - 31.V.1939".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Anna Masewicz.