Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0035_011
1970, Ciechanów, woj. warszawskie, Polska.
Turyści zwiedzają ruiny zamku. Zamek książąt mazowieckich powstał w XIV w., był wielokrotnie przebudowywany. Podczas "potopu szwedzkiego" został spalony przez Szwedów, od tego momentu popadał w ruinę. W latach 60-tych XX w. rozpoczęto jego rewitalizację i udostępniono go dla zwiedzających.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA