Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0104_002
Po 1952, Warszawa, Polska.
Dziennikarze „Gromady-Rolnika Polskiego” podczas pochodu pierwszomajowego.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA