Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0112_002
3.05.1946, Roubaix, Francja.
Uroczystość poświęcenia Domu Polskiego. Składanie wieńców przez organizacje polskie przed pomnikiem poległych w latach 1914-1818. Prawdopodobnie poświęcenie Domu Polskiego było połączone ze uroczystością rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA