Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0112_014
3.05.1946, Roubaix, Francja.
Dziewczęta z polskiego stowarzyszenia, ubrane w stroje ludowe biorą udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz prawdopodobnie poświęcenia Domu Polskiego.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA