Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0124_020
Prawdopodobnie 08.04.1940, La Maucarriere, Francja.
Dowódca 2. Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bronisław Prugar-Ketling (2. z prawej) rozmawia z oficerem przed budynkiem Izby Chorych.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA