Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0128_057
1942-1944, Münchenbuchsee, Szwajcaria.
Oficerowie 2. Dywizji Strzelców Pieszych żegnają kpt. Bachmana ze Szwajcarskiego Komisariatu ds. Internowania i Hospitalizacji. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: dowódca kompanii dowodzenia w 5 Małopolskim Pułku Strzelców Pieszych kpt. Marcin Prugar, kpt. Bachman, oficer ds. zleceń i łączności oraz redaktor naczelny „Gońca Obozowego” mjr Antoni Ślosarczyk, NN.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA