Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0147_003
1941, Moospinte, Szwajcaria.
Internowani żołnierze 2. Dywizji Strzelców Pieszych pracują przy żniwach u szwajcarskiego rolnika. Od lewej: mjr Antoni Ślosarczyk i pchor. Zygmunt Stankiewicz.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA