Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0147_006
1941, Moospinte, Szwajcaria.
Internowani żołnierze 2. Dywizji Strzelców Pieszych pracują przy żniwach u szwajcarskiego rolnika. Od lewej: pchor. Zygmunt Stankiewicz i mjr Antoni Ślosarczyk.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA