Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0147_027
1940, Moospinte, Szwajcaria.
Prawdopodobnie internowany żołnierz z francuskiej armii, Casauňayon (?).
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA